Er du usikker på hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til følgene av Korona-viruset?

Arbeidsgiver er nå oppe i en veldig spesiell situasjon som påvirker driften både i forhold til kunder, leverandører og egne ansatte.

Med konsulentene til Sticos i ryggen kan vi bidra med råd om hvordan du kan håndtere den personalmessige delen av Korona-viruset. Er det for eksempel grunnlag for å sende permitteringsvarsel, og finnes det et skjema og rutiner for slike varsel? Det står litt informasjon i linken og ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

 

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/arbeidsforhold/Koronasmitten-Dette-maa-du-som-arbeidsgiver-vaere-oppmerksom-paa